به پاس حضور شما در وبینار رایگان انیمیشن سازی، بن تخفیف به مبلغ 3.800.000 تومان تا روز پنجشنبه 22 تیر ماه جهت شرکت در دوره جامع انیمیشن سازی به صورت حضوری و یا آنلاین در نظر گرفته شده است. برای استفاده از بن تخفیف فرم زیر را پر نمایید:

برای رزرو دوره انیمیشن سازی آنلاین عبارت “بن انیمیشن آنلاین” و برای رزرو دوره جامع انیمیشن سازی حضوری عبارت “بن انیمیشن حضوری” را در قسمت نام دوره مورد نظر قرار دهید.

برای رزرو دوره جامع انیمیشن سازی آنلاین و یا حضوری عبارت “بن انیمیشن آنلاین” و یا “بن انیمیشن حضوری” را در قسمت نام دوره مورد نظر قرار دهید.

مهلت استفاده از بن: پنجشنبه 22 تیر ماه