تصویر در حال بارگزاری

دوره موردنظرت رو جستجو کن

با دوره های غیرحضوری به آرزوهات برس!

آموزش های آنلاین شامل دروه های غیرحضوری گرافیک ، طراحی داخلی ، طراحی لباس و آموزش انیمیشن سازی می باشد.تعداد زیادی از این آموزشها رایگان بوده و توسط تیم ترجمه آموزشگاه طرحستان ترجمه شده است.
هدف از این مجموعه های آموزشی که بصورت کاملا آنلاین ارائه می شود دسترسی علاقه مندان دوره های هنری به آموزشهای رایگان بوده است.

 

آموزشهای غیرحضوری