29\<\32\>\ بهمن\<\/\32\>\

رمانتیسیسم در نقاشی

رمانتیسیسم در اواخر قرن 18 میلادی در انگلستان شروع شد و در فرانسه و آمریکا گسترش یافت؛ این اصطلاح را ابتدا منتقدین آلمانی برای جدا کردن خصوصیات هنر مدرن از …

شروع مکالمه

تیم پشتیبانی طرحستان