19\<\57\>\ فروردین\<\/\57\>\

ادوارد مونک

ادوارد مونک Edvard Munch در لوتن، نروژ در 12 سپتامبر 1863 متولد شد. او که از مشهورترین هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم است، پدرش پزشک بود و 4 خواهر و برادر داشت. …

شروع مکالمه

تیم پشتیبانی طرحستان