09\<\08\>\ اسفند\<\/\08\>\

استایل رسمی زنانه

استایل رسمی مناسب مراسم رسمی کاری و یا جشن هاست، لباس رسمی لازم است بر اساس سن، اندام و موقعیت انتخاب شود؛ بیشتر وقتها خانم ها برای لباس رسمی سراغ …
30\<\28\>\ بهمن\<\/\28\>\

مد پایدار

طراحی پایدار ( مد پایدار) درک مد پایدار مد یکی از بزرگترین صنایع جهان است ، با این حال صنعت مد بعد از نفت یکی از آلوده ترین صنعت هاست. …
24\<\02\>\ بهمن\<\/\02\>\

عناصر بصری در طراحی لباس

عناصر بصری در طراحی لباس اگر به طراحی لباس، آموزش طراحی لباس، آموزش مجازی طراحی لباس، عناصر پایه در طراحی لباس، نقطه در طراحی لباس علاقه دارید مقاله زیر را …