02\<\32\>\ اردیبهشت\<\/\32\>\

شرکت انیمیشن سازی پیکسار | موفقیت ها و شکست ها

پیکسار استودیوی انیمیشن سازی خلاق که تابه حال چندین جایزه اسکار گرفته است. همیشه به کیفیت بیشتر از کمیت اهمیت داده است و به همین دلیل همه آثار استودیوی انیمیشن …

شروع مکالمه

تیم پشتیبانی طرحستان